ONZE TOELATINGSEISEN EN ONZE REGELS:


Deze zijn er niet om jullie af te schrikken; ze zijn er zodat we aan onze vergunningen voldoen en zodat we nu en in de toekomst onze evenementen kunnen blijven organiseren.

ONZE TOELATINGSEISEN:


• Het deelnemende voertuig dient een 4x4 aangedreven (terrein-)auto te zijn;
• Het voertuig heeft een (oorspronkelijk) GVW van maximaal 3500kg;
(Uitgesloten zijn dus 6x6-voertuigen, ATV's, quads, trikes, teruggekeurde Unimogs etc.);
• Het voertuig dient gekentekend te zijn; de kentekenbewijzen en kentekenplaten moeten aanwezig zijn;
• APK-plichtige voertuigen dienen over een geldige APK-goedkeuring te beschikken;
• Niet APK-plichtige voertuigen dienen APK-waardig te zijn. E.e.a. ter beoordeling aan het bestuur van Offroad Challenge;
• Auto's met zichtbare gebreken zoals olielekkages worden geweigerd (E.e.a. ter beoordeling van het bestuur);
• De bestuurder van een deelnemend voertuig dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B;
• Het bestuur van Offroad-Challenge behoudt zich het recht voor om (in afwijking van bovenstaande regels) voertuigen de toegang te weigeren die naar onze mening niet geschikt zijn voor onze evenementen.

ONZE REGELS:


• Aanwezigheid bij en rijden op de terreinen tijdens evenementen van Offroad-Challenge geschiedt geheel voor eigen risico;
• Offroad-Challenge en haar bestuur kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (vervolg-)schade aan voertuigen en/of personen ten gevolge van deelname aan onze evenementen;
• Het bestuur van Offroad-Challenge treedt nooit op als bemiddelende partij bij geschillen tussen rijders;
• In het terrein gelden dezelfde verkeersregels als op de openbare weg;
• Op het hele terrein (m.u.v. de proeven) geldt een maximumsnelheid van 5 km/u;
• Rijd niet buiten de proeven en paden. Er zijn afspraken gemaakt met de terrein-eigenaren, als wij ons hier aan houden mogen we vaker komen;
• Tijdens het lieren aan een boom is een boomlint verplicht, boomlinten NIET stroppen!;
• Tijdens het lieren altijd een lint/jas/mat o.i.d. over de lierkabel leggen;
• Deelnemers dienen de aanwijzingen van de organisatie op te volgen en veilig rijgedrag te vertonen;
• Alcohol en drugs zijn (uiteraard) verboden en reden om de toegang te weigeren...;
• Deelname aan onze evenementen (als lid of als dagrecreant) kan uitsluitend na het invullen van een inschrijfformulier;
• Ondertekening van dit inschrijfformulier betekent dat u op de hoogte bent van en akkoord gaat met onze regels;
• Bij het (herhaaldelijk) niet voldoen aan onze regels danwel het herhaaldelijk niet opvolgen van de aanwijzingen van het bestuur behoudt Offroad-Challenge zich het recht voor deelnemers de toegang tot evenementen te ontzeggen danwel het lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder restitutie van betaalde inschrijfgelden.